دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعی


جان.jpg علف.jpg kiss,clever,cool,design,illustrations,man-3c52df1dbc4ca4aeae3a3c33e2e9a19e_h.jpg احساس.jpg
ẕąɧŗą

مشخصات

موارد دیگر
نام کاربری : zahra-nahi
نام کامل : ẕąɧŗą
جنسیت : زن
امتیاز : 149.5
پست : 16 پست
هوادار : 14 نفر

مدال ها و افتخارات

بايد بيشتر تلاش کني

دنبال شدگان

آخرین بازدید کنندگان

دعوت شدگان توسط این کاربر

تا کنون 0 کاربر توسط "ẕąɧŗą" به جامعه مجازی دوستفا دعوت شده اند.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه و یا پیشنهاد عضویت با لینک دعوتنامه شخصی مراجعه نمائید.

بارکد اختصاصي

zahra-nahi
ẕąɧŗą
بِ خُدآآ کآآفَر اگر بُود بِ رَحم آآمده بُود ,,

زآآن همه نآآله کِ من پیش تو کآآفر کردم ,, `~

zahra-nahi
ẕąɧŗą
یـُوسـ ــف گُمگشتـ ـه بآآآز ـآآآید بآآ ـعـِشقش .. ~
جان.jpg

zahra-nahi
ẕąɧŗą

بآش تآ ببیـــنی کِ من بیمآرم از غَم  ,, ~


zahra-nahi
ẕąɧŗą

من حالم بــَده تو منو واقعآ درکـــــــ کن ...


zahra-nahi
ẕąɧŗą

بی تو نمیشه زنده بود  ... ×


zahra-nahi
ẕąɧŗą

علف.jpg

zahra-nahi
ẕąɧŗą

عزیز دِلمی  ... ~


zahra-nahi
ẕąɧŗą

پَس تـَرکم نکَن اصلا  .. ×


zahra-nahi
ẕąɧŗą

ـرَسماََ ـرو ـهمه ـآدما ـچِشآموـ ـبَــستشم  .. ~


zahra-nahi
ẕąɧŗą
اینجآ یِــکی ـدآغــُـونه  ...

صفحات: 1 2