دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعی


بہ نآم خآلِق مَن خُدایِ وَطنَم ایرآن

مَرد مَستِ تَک لِیلآآآ، لِیلآ مَستِ مَجنُون هآآآ

شآیَد اُون شَب اُون خُونع ، قَصد قَتل مَجنُون دآشتــ









1394/07/8 - 21:56 ارسال گزارش
صفحات : ابتدا 8 9 10 11 12
اَلِفــ//شیݩ

دل مَـــن چــہ خُــردســآل است


ســـــآده مے نِـِــگرد


ســــآده مے خَنــ ــدد


ســـآده مے پــوشَــ ــد


دل مَـــن از تبـــآرِ دیــوآرهآے ِ کــآه گلیـ ــست


ســـآده مے افتـــ ـ ـد


ســـآده مے شکنـــ ـد


ســـآده مے میـــرد


دل مَـــن تـَنہـــــآ سَــخت مـیگِریــ َــد..





سَلامَتی رُوُزی کِ بِشَم قَسَمِ دُوستآم





کِ بِگِهـ اَروآحِ خاکِ رِفیقَم





کـــــــــــآش گآهے زِنــــــــدِگے . . . [◄◄ι] [ ιι ] [■] [►] [ι►►] … دآش … !!








رفتَم قبرِستآن وَ اَز اَهآلی آنجآآ


پُرســـــــیدَم مَدآرِکِ لآآزِِم


بَرآآے مُردَن چیست؟؟


یِکے گُفت اََگَر جَـــــــوآنے زُود آمَدے •••


دیگَرے گُفت اَگَر پیری دیر آمَدی •••


گُفتَم کَسی شُدَم اُو


عـــــآشِقَم نَبود


گُُفتَند؛


""بِدونِ مَدرک خــــــــــوش آمَدی•



http://doustfa.com/i/tmp/

1394/07/13 - 05:25
Aqa-AmiR

1395/03/31 - 18:43 ·
shadfa2

یدونه باشی اقا امیر گل


دوست داریم


چند وقت نبودی دلم برات تنگ شده داداش گلم

1395/03/31 - 18:44 ·
Aqa-AmiR

فدایی داری کاکا{-209-}

1395/03/31 - 18:45 ·
shadfa2

خدانکنه داداش گلم امیر جون


دلم واسه تو دیدگاهات تنگ شده بود گلم


یدفعه شوکمون کردی

1395/03/31 - 18:47 ·
_111_

{-41-}

1395/07/12 - 14:51 ·
shadfa2

یدونه باشی

1395/07/12 - 22:00 ·
Aqa-AmiR

{-76-}

1395/07/13 - 15:16 ·
shadfa2

{-35-}{-35-}{-41-}{-41-}{-41-}

1395/07/13 - 21:19 ·
soona

یادش بخیر این پسته

1395/09/24 - 12:27 ·
Aqa-AmiR

چرآآآ{-36-}{-30-}

1395/09/24 - 19:09 ·
shadfa2

اره واقعا یادش بخیر

1395/09/28 - 00:32 ·
soona

خب دیگه یادش بخیر قدیما

1395/09/28 - 22:44 ·
shadfa2

دیگه باید به فکر اینده باشیم

1395/09/28 - 23:24 ·
Aqa-AmiR

{-60-}هَمع یآدشونع کع

1395/10/19 - 09:22 ·
shadfa2

مگه میشه یادمون بره گلم

1395/10/20 - 02:48 ·
404372695

احسنت

1395/10/24 - 01:49 ·
Aqa-AmiR

دیوانع چو ببیند خوشش اید

1395/10/24 - 01:50 ·
404372695

ما سینه زنان آیینه ی یک دگر هستیم





دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید

1395/10/24 - 01:51 ·
Aqa-AmiR

وعده ما سینع زنان هیئت بهشت


اینجا برای سینع زدن بهر ما کم است

1395/10/24 - 01:52 ·
Aqa-AmiR

مَن سینه زَنَم سینهِ ی مَن خآنِه مُولآست


مَن سینهِ زَنَم این بَدَن بیمهِ ی زَهرآست





مَن سینهِ زَنَم خآک مَرا چُونکِه سِرشتَند


بَر رُوی دِلَم نآم اَبُوآلفَضل نِوشتَند





مَن سینِه زَنَم سینهِ یِ مَن مآل حُسین اَست


دَر سینهِ یِ مَن عُقدِه یِ بِینُ الـحَرَمَین اَست








حُسِین








گُویَند خَلآآیِق کِ بِ دیوآنِه حَرَج نیست





مَن گَشتَم وُ دیوآآنِه تَوَکَلتُ عَلَی لله عَجِل الفَرَج





یآآ جَبُل الصَبر








1396/05/15 - 11:52 ·
_FeReShTe_

{-b21-}عکست خیلی قشنگه{-b1-}

1396/05/17 - 08:10 ·
Aqa-AmiR

mochkrm{-209-}

1396/05/17 - 10:08 ·
صفحات : ابتدا 8 9 10 11 12