دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعی


قربانی
بلند پرواز هایش شد
شاعری که
عاشقانه هایش را
لابلای شعرهایش
فریاد میزد...

1397/03/24 - 21:22 ارسال گزارش
پیوست عکس:
thumb_HamMihan-20183127258743640211528719234.8789.jpg
thumb_HamMihan-20183127258743640211528719234.8789.jpg · 400x400px, 78KB