دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعی


چیزهای خیلی بدتری هم از تنها بودن هست
ولی معمولا ده ها سال طول میکشه
تا آدم اینو بفهمه
و خیلی اوقات وقتی دوزاریت می افته
که دیگه خیلی دیر شده
و هیچ چیز بدتر از خیلی دیر شدن نیست..

1397/03/24 - 21:20 ارسال گزارش
پیوست عکس:
thumb_HamMihan-201831272519709144271528825383.887.jpg
thumb_HamMihan-201831272519709144271528825383.887.jpg · 400x400px, 86KB