دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعی


مرا دوست نمیداری
نه...
از تنهایی ات میترسی 
مثل باغبانی که از وحشت گرسنگی خویش
به درختی آب میدهد...

ديدگاه براي اين پست غيرفعال شده است