دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعی


عکس و تصویر خدایا یه بُر به این زندگیمون بزن شاید دوتا حکم افتاد دستمون که هر نامردی ...
خدایا یه بُر به این زندگیمون بزن

شاید دوتا حکم افتاد دستمون

که هر نامردی تکش رو به رخ ما نکشه …
1397/03/24 - 00:14 در رنگ عشق ارسال گزارش
skaip

آی گفتی امان از این زندگی

1397/03/24 - 11:58 ·
damla

{-35-}{-35-}

1397/03/25 - 00:30 ·