دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعی


عکس و تصویر نشسته ام ، کجا ؟کنار همان چاهی که تو برایم کندی عمق نامردی ات را ...
نشسته ام ، کجا ؟کنار همان چاهی که تو برایم کندی عمق نامردی ات را اندازه می گیرم !
1397/03/24 - 00:08 در رنگ عشق ارسال گزارش
skaip

من ن فهمیدم این عکسه داره می خنده یا گریه می کنه ؟؟


فک کنم یواشکی داره می خنده و تریپ غمگین گرفتیا

1397/03/27 - 12:38 ·