دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعی


تنها نانِ درون سفره نیست،
نه!
برکت
گاهی آدمیست که با بودنش
در سفره ی قلبت،
مُهر میکند ادامه ی زندگی ات را!

ديدگاه براي اين پست غيرفعال شده است