دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعی


میشود تنهایی بازی کرد
میشود تنهایی خندید
میشود تنهایی سفر کرد
ولی خدا می داند خیلی سخت است تنهایی، 
تنهایی را تحمل کرد …!

ديدگاه براي اين پست غيرفعال شده است