دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعی


بعضـی زخــــم هـا هســــــتند ،

کـه جـــــوش نمے خــورند .

مـــــزمن میــشـــــــوند ، 

و با گـــذشـــت زمــــان عمیـــق تر میـشــــوند ...

ديدگاه براي اين پست غيرفعال شده است