دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعی


دور از
آنچه سمت ِچـپِ سینـــــه‌ےاست
دل نیستـ،
موزه‌ ے دردِ معاصــــــــــر است

1397/03/8 - 20:52 ارسال گزارش
پیوست عکس:
CCCBDB26-AA9F-42F3-BBF2-D54B37B4B7AC.jpeg
CCCBDB26-AA9F-42F3-BBF2-D54B37B4B7AC.jpeg · 1183x1280px, 87KB