دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعی


میخواهمت 
ولے دورے خیلے خیلے دور 
نه دستم به دستانت میرسدنه چشمانم به نگاهت چاره اے ڪن !!!!
تو را ڪم داشتن ڪم نیست درد است

1397/03/6 - 20:49 ارسال گزارش
پیوست عکس:
77425377-63B5-40B0-BDD9-9BACFABE74B3.jpeg
77425377-63B5-40B0-BDD9-9BACFABE74B3.jpeg · 824x1279px, 177KB
kiarash_oo7

{-35-}

1397/03/6 - 20:53 ·
TAKII-18

{-35-}

1397/03/7 - 22:01 ·