دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعی@سکـوتـــــ

تنها کسی که قلبت را نخواهد شکست
همان کسی است که آن را آفریده  است


شبتون در پناه خدا


1397/02/29 - 00:28 ارسال گزارش
پیوست عکس:
image_2018_05_19-00_25_42_849_stV.jpg
image_2018_05_19-00_25_42_849_stV.jpg · 639x891px, 138KB
sokoot

دقیقا


فدات خواهر عزیزم


عالی بود{-41-}

1397/02/30 - 11:56 ·
absham50

تنها مادرم بود که همیشه رشته صحبت را به آب گره می زد و با دستهایی خیس از تب تند صورتم مرا به خدا می سپرد ...

1397/03/1 - 12:39 ·
sokoot

سلام آقارضا خدا رحمت کنه مادرگرامیتونو

خیلی زیبا بود{-35-}

1397/03/1 - 22:21 ·
absham50

سلام رفیق خوب .....{-35-}

1397/03/2 - 13:23 ·