دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعی


.


هر گه که برگیــرم قلم ، تا  ز " اختیار "   آرم  رقم
جز شرح "جبر عشق تو" ناید به تحریر  ای صنم


هر گاه که می خوام هم با اختیار خود  چیزی بنویسم
بجز شرح "عشق تو" اصلا نمی تونم چیزی بنویسم


(بجز از عشق تو ، نمی تونم از چیزی بنویسیم و بی اختیار فقط از عشق تو می نویسم)

منظور از "جبرعشق" این نیست که تـو ، من رو به زور حبس  کردی و میگی عاشق من باش ، بلکه من نمی تونم بجز تـو عاشق کسی باشم. بجز تـو به کسی فکر کنم....
.
1397/02/28 - 14:31 ارسال گزارش
پیوست عکس:
قمشه ای2.jpg
قمشه ای2.jpg · 283x247px, 14KB