دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعی.حافظا مِی خور و رندی کن و خوش باش ، ولی

دامِ تـزویـر مـکـن چــون دگـران قــرآن را


.

1397/02/16 - 21:32 ارسال گزارش
پیوست عکس:
حافظ.jpg
حافظ.jpg · 269x188px, 11KB
damla

ماه کنعانی من مسند مصر آن تو شد


وقت آن است که بدرود کنی زندان را

1397/02/16 - 22:46 ·
masoud122

.وقت است که بدرود کنی زندان را


.

1397/02/25 - 20:52 ·