دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعی


Crazybothar

بزن باران ببار از چشم من بزن باران بزن باران بزن بزن باران که شاید گریه ام پنهان بماند


بزن باران که من هم ابریم بزن باران پر از بی صبریم بزن باران که این دیوانه سرگردان بماند


بهانه ای بده به ابر کوچک نگاه من بر اوج گریه ها فقط تو میشوی پناه من


به داد من برس هوا هوای خاطرات اوست …


دلم گرفته است به این دل شکسته جان بده تو راه خانه را به پای خسته ام نشان بده


به داد من برس هوا هوای خاطرات اوست {-v8-}{-v8-}{-v8-}

1397/02/9 - 19:39 ·