دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعی


عکس و تصویر - خدا همان قدر که به تو زیبایی داده به من صبر! به جز من ...
- خدا همان قدر که به تو زیبایی داده
به من صبر! 
به جز من ، چه کسی می تواند 
آرامشِ چشم هایت را ببیند..
هر تپشِ قلبت را حس کند..
با هر باران ، عطرِ موهایت را نفس بکشد ..
عاشق باشد و نباید بگوید "دوستت دارم"؟!
چه کسی میتواند؟!
امّا تو خسته نشو به زیبایی ات ادامه بده !
من خوب یاد گرفته ام از دور 
دوستت داشته باشم!!
1397/02/8 - 11:52 در رنگ عشق ارسال گزارش