دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعی


عکس و تصویر همیشه به او حسادت کردم چه قدر افتخار دارد عزیز تو شدن چه احساس امنیتی ...
همیشه به او حسادت کردم 
چه قدر افتخار دارد عزیز تو شدن 
چه احساس امنیتی در قلبش دارد 
اینکه میداند شش دنگ وجودش را به نام خودت کردی 
حتما باید خیلی خاص باشد 
که این گونه عزیز قلبت شده است 
خودم را که جایش میگذارم قلبم به طپش می افتد 
عجب لذتی دارد اینکه هر شب میداند 
جای خواب تو کنار بالش اوست 
اینکه اگر هم یک شب را غیبت کنی حق دارد قهر کند 
حق دارد اعتراض کند 
و از تو بپرسد کجا بودی 
خوش به حالش که حق دارد با تو تا ته دنیا هم بیاید 
ای کاش بداند که برای یک لحظه جای او بودن 
حاضرم باقی مانده عمرم را بدهم ‌فقط 
فقط خدا کند قدر بداند 
خوش به حالش که مرد خانه اویی 
نگران من نباش 
من عادت دارم به تنهایی 
برو به خوشبختی ات برس
1397/02/8 - 11:49 در رنگ عشق ارسال گزارش