دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعی@✳️ ️ســونیا✳️ ️عکس و تصویر ❤ ️ از خوابیدنش از بسته بودنِ چشم هایش از خستگی هایش عکس بگیرید! کسی ...

❤ ️
از خوابیدنش
از بسته بودنِ چشم هایش
از خستگی هایش 
عکس بگیرید!
کسی که عاشقانه دوست دارید
باید بفهمد
یک نفر هست که ...
هست که تصدقِ تمامِ لحظه هایش میرود!
1396/12/24 - 13:46 در رنگ عشق ارسال گزارش
soniya

1397/01/18 - 11:54 ·