دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعی


عکس و تصویر ساعت صفرعاشقی مینویشم بنام عشق دلم یک عشق میخواهد به عمق لمس یک باران دلم ...

ساعت صفرعاشقی 
مینویشم بنام عشق

دلم یک عشق میخواهد
به عمق لمس یک باران

دلم یک قلب میخواهد
به جنس مخمل موهات

دلم بی وقفه میکوبد
دلم بی وقفه میخواند

دلم تنها فقط ازمن ‎‎
تورابی وقفه میخواد
1396/12/19 - 14:15 در ghasedak ارسال گزارش