دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعی


عکس و تصویر بی سر و پا میشوم مست نگاه میشوم ساز بزن جمله تو را سوز و ...
بی سر و پا میشوم
مست نگاه میشوم

ساز بزن جمله تو را 
سوز و گداز میشوم 

جان من و جهان تویی
دلبر بی نشان تویی

خوش بنواز جان من 
جمله نیاز میشوم
1396/12/19 - 14:03 در رنگ عشق ارسال گزارش