دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعی


ال‌ان مِثقالی دُ صَدَم
حَرفم زیادِ پُش سَرَم
وَل‌ی میشه روزیکه
خودِتُ خاندانِت بشی نُ کَرَم

1396/12/5 - 22:58 ارسال گزارش
پیوست عکس:
IMG_20180224_142602_668.jpg
IMG_20180224_142602_668.jpg · 540x540px, 133KB