دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعی


سال نفرین شده در قرن مصیبت یعنی
هی زمستــــــان برود باز زمستان برسد

1396/12/2 - 00:14 ارسال گزارش
farod-88

1396/12/2 - 12:32 ·
mahboob-16

خالیه{-83-}{-76-}

1396/12/2 - 15:28 ·
farod-88

نمیدونم چرا{-30-}{-30-}{-30-}{-30-}

1396/12/2 - 21:35 ·
mahboob-16

خب چی بود؟؟

1396/12/2 - 22:40 ·
farod-88

{-37-}{-17-}{-37-}{-37-}


این بود

1396/12/2 - 23:02 ·
mahboob-16

اها

{-35-}


{-29-}{-35-}

1396/12/3 - 20:38 ·
farod-88

قربان یو

1396/12/3 - 23:06 ·
mahboob-16

{-110-}

1396/12/4 - 19:10 ·
farod-88

تشکرررررر

1396/12/4 - 22:52 ·