دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعی


هرگز به کسی 
که برای احساس تو 
ارزش قائل نیست دل نبند 
و در زندگی به خودت بیاموز 
هرکسی ارزش ماندن در قلب تو را ندارد ..!

1396/11/11 - 18:14 ارسال گزارش