دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعی


صبح با عطـر تو بیـدار شدن
یعنی عشق
در تب بوســه گرفتـــار شدن
یعنی عشق
دست دردست توهرجای جهان چرخیدن
هرڪجا تشنـه ی دیدار شدن
یعنی عشق.....
1396/11/11 - 17:46 ارسال گزارش