دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعی


                                                                                   
دلتنگ که باشی
الڪی بداخلاق میشے
دلتنگ ڪ باشے
الڪی بهونه میگیرے
دلتنگ ڪ باشے
الڪی دیوونه میشے
دلتنگ ڪ باشے
الڪی....الڪی...
الڪی نه ....
واقعا دلتنگشی.....
1396/10/28 - 18:03 ارسال گزارش