دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعی


خداوند همه چیز را جفت آفرید
جز دماغ و دهن و قلب!
چون باید برای خودت
یک هم نفس
یک هم زبان
و یک هم دل پیدا کنی
کسی که برایت آرامش بیاورد
مستحق ستایش است ❤ ️


1396/10/3 - 15:20 ارسال گزارش