دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعی


آفتاب را
دوخته ای به لب هایت!
آدم دوست دارد
هر روز خورشیدش
از لب های تو طلوع کند...


1396/10/3 - 14:51 ارسال گزارش