دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعی


I wonder if the things that reminds me of you ,
 reminds you of me too?
____
دلم میخواد بدونم چیزایی که تو رو یادم میارن ،
 من و هم به یاد تو میارن؟
1396/06/22 - 21:06 در رنگ عشق ارسال گزارش