دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعیکِــی رفته ای ز دل

1396/06/22 - 18:59 ارسال گزارش
پیوست عکس:
11881571_815173631933468_919085021_n.jpg
11881571_815173631933468_919085021_n.jpg · 750x750px, 93KB
damla

با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم تو را


چشمم به صد مجاهده آیینه‌ساز شد تا من به یک مشاهده شیدا کنم تو را

1396/06/23 - 23:11 ·