دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعی


"هسترا اگر قدر ندانی

میشود "بود"

و چه تلخ است اگر "هست"

کسی بشود "بود"

1396/06/22 - 17:18 در *** من و تو *** ارسال گزارش
TAKII-18

Inshaallah chi haste to chi vaght nashavad bod


{-41-}{-35-}

1396/06/24 - 00:27 ·
kiarash_oo7

{-2-}{-29-}

1396/06/24 - 12:44 ·
TAKII-18

{-7-}{-29-}{-32-}

1396/06/24 - 22:18 ·