دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعیهمیشه یک نفر هست که زندگی را
به «دو قسمتِ»
قبل و بعد از خودش تقسیم می‌کند!
قبل از او منتظر آمدنش هستی اما
بعد از او منتظرِ هیچ‌چیز
نیستی دیگر...


hamid5555

من و تو می دانیم


زندگی گرچه گهی زیبا نیست


یا که تلخ است و دگر گیرا نیست


رسم این قصه همین است و همه می دانیم


که نه پایدار غم است و نه که شاد می مانیم


زندگی شاد اگر هست و یا غمناک است


نغمه و ترانه و آواز است


بانگ نای باشد اگر یا که آواز قناری به دشت


زندگی زیبا است....

"سهراب سپهری"

1396/06/8 - 16:31 ·
gool

{-74-}{-74-}

1396/06/8 - 16:32 ·
hamid5555

{-110-}{-110-}

1396/06/8 - 16:40 ·