دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعیاین روزهای سخت از هر انگشتم یک هنر می بارد ! شب ها می بافم خیالت را روزها می کشم دردهای نبودنت را و غروب ها هم وای غروب ها می رقصم با سازِ دلتنگی هایم …

پیوست عکس:
Screenshot_2017-07-21-22-15-20-1.png
Screenshot_2017-07-21-22-15-20-1.png · 480x308px, 213KB