دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعیآدم‌ها یکهو می‌شکنند
شکستن آن‌ها صدایی ندارد
هیچوقت،هیچ‌کس
«نخواهد فهمید» که کسی
شکسته است
افرادی که شکسته‌اند را
فقط وقتی خودشان را در
آیینه می‌بینند
می‌شود شناخت