دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعی@yasaman

ابجی یاسم....

گر که می خواهی زدردو غم جدا باشی بخند
با محبت همدل و تو همصدا باشی بخند
قهقه سرده که تا غمها شود از سینه دور
در پناه ایزد یکتا خدا ،باشی بخند
لب فر بند و مگو راز دلت با خفتگان
صاحب سجاده و مهر و ردا باشی بخند
چین ابرو واکن و با چهره ای بشاش باش
گر که در گرداب عشق غرق وفدا باشی بخند
سر رسید قبض گاز وبرق گر آمد میان
جیب تو خالیست، بی پول و گدا باشی بخند
شیب تند رفت از میان شیب ملایم آمده
میوه ارزان می شود فردا و پس فردا بخند

تصویر مرتبط
1396/06/1 - 03:12 در شاد باشیم ارسال گزارش