دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعی 

لبانت را....


به صورتم نزدیک نکن


میترسم!!!


... شوری اشکهایم


نمک گیرت کند !
1244as

سلام وقتی از عشق حرف میزنی لیاقتش از این عکس ها بیشتره متن لیاقت عکسو نداره بنظر من

1396/04/12 - 20:27 ·
kiarash_oo7

عکس هام از دل و قلب و روح ادما میاد بیرون

1396/04/13 - 01:10 ·
1244as

من عکسو قبول ندارم با متن هما هنگ نیست

1396/04/13 - 18:57 ·