دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعی


@Afsoon
تو رفته اي و در اوج شلوغي ها 
من ....
خلوت ترين آدم دنیا هستم

-Hiss-

افی خیلی بیشووووری حسابتو چرا بستی

1396/02/7 - 15:54 ·
smaeil20

{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}

1396/02/11 - 16:42 ·
shadfa2

ابجی افسون اگه رفته شاید دلایل خودش رو داشته زندگی داشته کار داشته


تا خدا هست هیچ کس تنها نیست ابجی ماه


شاد باشی ابجیه گلم


{-35-}

1396/03/1 - 03:15 ·
mah_kaghazi

من كه نگفتم الکی گذاشته رفته ی پسته زیاد جدی نگیر

1396/03/1 - 11:02 ·
shadfa2

چشم ابجی ماه گلم جدی نمیگیرم


تو هم جدی نگیر

1396/03/2 - 02:07 ·