دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعی


‏من ميرم از یکی ديگه جاي سوپری محلمون خريد ميكنم عذاب وجدان ميگيرم احساس ميكنم خيانت كردم بعد شما تو رابطتون به عشقتون خيانت ميكنيد؟!