دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعی


                                                                                                                       lines24.gif

       گاهي خدا...

درها رو می بنده و پنجره ها رو قفل مي کنه

زيباست اگه فکر کني شايد بيرون طوفانه و خدا ميخواد از تو محافظت کنه...

1396/01/23 - 20:49 ارسال گزارش
حمید


http://doustfa.com/i/tmp/

1396/02/22 - 15:39
shamim-

1396/01/24 - 02:07 ·
hamid5555

1396/02/7 - 06:58 ·
shamim-

{-110-}

1396/02/7 - 10:01 ·
hamid5555

{-26-}{-35-}{-35-}

1396/02/21 - 19:17 ·
hamid5555

1396/02/22 - 15:39 ·
shadfa2

{-35-}عالی بودش

1396/03/15 - 04:24 ·
hamid5555

ممنون دوست عزیز {-35-}

1396/03/15 - 09:58 ·
shadfa2

{-35-}{-41-}

1396/03/15 - 16:03 ·