دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعی


تو خیلی خوب بلد بودی اَدای آدم هایی را در بیاوری که عاشقند... خوب بلد بودی شبیه آدم هایی بشوی که دوست داشتن را بلدند... آنقدر تظاهر کردی به عاشقی که.... من که هیچ، خودت ...

تو خیلی خوب بلد بودی اَدای آدم هایی را در بیاوری که عاشقند... خوب بلد بودی شبیه آدم هایی بشوی که دوست داشتن را بلدند... آنقدر تظاهر کردی به عاشقی که.... من که هیچ، خودت هم این نقش بازی کردن ها را باور کردی... باور کردی و فکر کردی که ...
1395/09/23 - 22:08 در هیـــــس... ارسال گزارش