دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعی


ما گمان میکنیم بدترین درد ...

از دست دادن کسی است که دوستش داریم !

اما... حقیقت اینکه :

از دست دادن خودمون ...

از یاد بردن اینکه کی هستیم !

وچقدر ارزش داریم ...

گاهی وقتا خیلی دردناک تره ...
1395/03/31 - 23:13 ارسال گزارش
ديدگاه براي اين پست غيرفعال شده است