دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعیخداوندا ز مرگم مهلتی ده
که دیداری به دیدارش رسونم....!


http://axgig.com/images/33123905149925448785.jpg

1394/11/15 - 00:15 ارسال گزارش
bijan1755

1394/11/15 - 00:16 ·
shadfa2

تشکر می کنم داداش گلم

1394/11/15 - 00:46 ·
MammadTL

{-74-}

1394/11/15 - 15:41 ·
tatalo

{-35-}مرسی بابت خطابت

1394/11/17 - 10:13 ·
sokootمرسی رفیق بخاطر خطابت

1394/11/17 - 23:30 ·
vahid70

{-37-}{-35-}

1394/12/4 - 01:29 ·
arian-tj

{-41-}{-41-}{-41-}{-41-}{-41-}{-41-}{-41-}{-41-}{-41-}{-41-}{-41-}{-41-}{-41-}{-41-}{-41-}{-41-}{-41-}{-41-}{-41-}{-41-}{-41-}{-41-}{-41-}{-41-}{-41-}{-41-}{-41-}{-41-}{-37-}{-37-}{-37-}{-37-}{-46-}{-26-}{-26-}{-26-}{-26-}{-49-}{-49-}{-49-}{-49-}{-49-}{-49-}{-49-}{-49-}

1394/12/9 - 15:08 ·