دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعیباز رسیدیم به ایستگاھ باروڹ همہ جا رو خیس کردھ بود شب بود... را زیادے رو پیاده گذرونده بودیم... خستہ بودیم گفتیم بقیہ راه رو با اتوبوس بریم... بخار از دهنت بیرون میومد... خستگے رو ...

اگه خاطرات خوبمون از خاطرم نرفته...

خوشبختیت آرزومه حتی با من نباشی

حتی از خاطره هامون جداشی...

1394/10/20 - 13:13 در CauSelesS ارسال گزارش
ARYA1992

1394/10/20 - 14:59 ·
asal524

1394/10/20 - 20:10 ·
ARYA1992

1394/10/20 - 20:11 ·
asal524

1394/10/20 - 20:12 ·
ARYA1992

{-277-}{-277-}

1394/10/20 - 20:13 ·
ARYA1992

1394/10/20 - 20:13 ·
asal524

1394/10/20 - 20:14 ·
ARYA1992

1394/10/20 - 20:15 ·
asal524

1394/10/20 - 20:16 ·
ARYA1992

1394/10/20 - 20:17 ·
asal524

1394/10/20 - 20:17 ·
ARYA1992

1394/10/20 - 20:18 ·
asal524

1394/10/20 - 20:20 ·
ARYA1992

مراقب خودت باش رفیق قدیمی......شبخوش.


1394/10/20 - 20:21 ·
asal524

شبت خوش...

1394/10/20 - 20:22 ·