دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعی


روشا

مشخصات

موارد دیگر
نام کاربری : rosha_ir_021
نام کامل : روشا
جنسیت : زن
امتیاز : 123.5
پست : 21 پست
هوادار : 28 نفر
تاریخ تولد : 1372/03/07
مدرک : ديپلم
زندگی با : با والدين
علت عضویت : تماس با آشنايان و دوستان
دین : اسلام
سربازی : نرفته ام
سیگار : نمی کشم
استان : تهران

مدال ها و افتخارات

بايد بيشتر تلاش کني

دنبال شدگان

آخرین بازدید کنندگان

دعوت شدگان توسط این کاربر

تا کنون 0 کاربر توسط "روشا" به جامعه مجازی دوستفا دعوت شده اند.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه و یا پیشنهاد عضویت با لینک دعوتنامه شخصی مراجعه نمائید.

بارکد اختصاصي

rosha_ir_021
روشا

IMG_20160331_115442.jpg

rosha_ir_021
روشا
می گویند زمان، آدمها را عوض می‌کند،
اشتباه نکن..!!

"زمان "
حقیقت آدمها را روشن می سازد،

"زمان"
قیمت رفاقت ها را معلوم می کند،

"زمان "
" عشق "را از " هوس "جدا می سازد،
و راستی را از دروغ،،،،،،

rosha_ir_021
روشا
ﺩِﻟَﻢْ ﺗَﻨْﮓْ ﺷُﺪِﻩ ﻭٰﺍﺳِﻪ☜ ﮔُﺬَﺷْﺘِﻪ

 ﻫٰﺎﻣُﻮﻥْ...✘⇣
✘▼▼▼▼✘

ﻭٰﺍﺳِﻪ ﺍﻭﻧﻴﮑِﻪ☜ ﺍَﺯْ ﻣَﻦْ ﮔُﺬَﺷْﺘِﻪ

 ﺁﺳﻮﻥْ...✘⇣
✘▼▼▼▼✘

ﻧِﻤﻴﺪوﻧَﻢْ ☜ﻧِﻔْﺮﻳﻦْ ﮐُﻨَﻢْ ﻳٰﺎﻧَﻪ...✘⇣
✘▼▼▼▼✘

ﻟَﻌْﻨَﺖْ ﺑِﻪ☜ ﺧٰﺎﻃِﺮِﻩ ﻫٰﺎﻳﯽ ﮐِﻪ ﮔُﺬَﺷْﺘِﻪ ﺑٰﺎ ☜ﺍﻭﻥْ...✘⇡

rosha_ir_021
روشا
ﺑﻌﻀﻰ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻫﺎ             
 ﻧﻪ ﻋﺎﺩﺗﺴﺖ ﻧﻪ ﻋﺸﻘﺴﺖ
 ﻧﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ
ﭼﻴﺰﻯ ﻓﺮﺍﺗﺮ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻫﺎﺳﺖ                         
و خوب میدانی که
ﻧﻪ ﺗﻮ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻭ ﻣﻰ ﻣﺎﻧﻰ 
 ﻧﻪ ﺍﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻮ 
ولی
ﻫﺮ ﺩﻭ ﺑﻰ ﻫﻢ ﻧﻤﻴﺘﻮﺍﻧﻴﺪ ﺑﻤﺎﻧﻴﺪ 
ﻭ ﺍین
" ﺩﺭﺩ " ﻧﺎﻙ ﺗﺮﻳﻦ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻯ ﺩﻧﻴﺂﺳﺖ .

rosha_ir_021
روشا
●دلــــــــــــــــــــم➽ 

                 ●را به تخـــــــت میــــــــــ بندم     ●فریـــــــــاد میـ کشــــــد➽

 ●امــــــا یاد میــ گیرد●به هر بــــــی معرفتی اعتــــــــیاد پـــــــیدا نکنــــــد▓↯✔افــــــــــ♡ســــــــــ♡وســــــــــ✔

rosha_ir_021
روشا
ﺩﻟﺘـــــﻨﮕﻢ 
ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻭ ﻧﻪ
ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻨﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻭﭼﻘﺪﺭ ﻗﺸﻨﮓ ﺑﻮﺩﻡﺧﺴﺘﻪ ﺍﻡﺩﻟﻢ ﻫﻮﺍﯼ ﺧﻮﺩﻡ ﺭﺍ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺧﻮﺩﻡﺑﺎﺷﻢ!! ﺩﯾﮕﺮ ﻧﻪ ﺣﺮﺹ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻡ ﻭ ﻧﻪ
ﻫﺮﺍﺱ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﺭﺍﺩﻟــــــــــﻢ ﻫﻮﺍﯼ ﺧﻮﺩﻡ ﺭﺍ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖﻫﻤﯿــــــــــﻦ

rosha_ir_021
روشا
بِــــسِلامَـتیِ نَبودَنَم نَخَندیدَنَم نَشکَستَنَم بٌغـــــــْض نَکَردَنَمراحـــَت خوابیــــــْــــدَنَم تااَبــْْْـــــــَــــــدﺭﻭﺯ ﻣــــــــــﺮﮔﻢﻭﻗﺘـــــــﯽﻣﻨﻮﻣﯿﺰﺍﺭﯾﻦﺗﻮﯼﻗﺒــــــــﺮآﺭﻭﻡﺑﺰﻧﯿﻦﺭﻭﯼﺷﻮﻧﻢ ﺑﮕﯿﻦﻫـــــﯽﺭﻓﯿــــــــــﻖﺳﺨﺖ ﮔﺬﺷﺖﻭﻟـــــﯽﺩﯾﺪﯼﮔذشت

rosha_ir_021
روشا
ﺍﻣﺎﻥ ﺍﺯ...
ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ...
میبینـــــﯽ...
ﭼﯿﺰﯼ...
ﺑﺮﺍﯾﺖ ﻧﻤﺎﻧﺪﻩ...!
ﺟـــﺰ...
ﯾﮏ ﺑﻐﻞ ﺗﻨﻬــــﺎﯾﯽ...!
ﭼﻨــــﺪ ﺧﻂ ﺣﺮﻑ ﻧﺎ ﮔﻔﺘـــﻪ...!
ﻭ...
ﯾﮏ ﺩﻝ پﺮ...
به دل نگــــیر خـــدا ، ولـــی دنیات قشـــنگ نیســــت.!

rosha_ir_021
روشا

تا حالا با یہ خط دیگہ زنگــــــــــ زدی بهش


rosha_ir_021
روشا
ﮔـــﺂهي  ...

ﺩﻟم ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ ﻭﺳﻂ ﺟﺎﺩﻩ ﯼ ﺯﻧﺪﮔﯿم ﺑﺎﯾﺴﺘم ... ﺑﺎﺗﻤﺎﻡ ﻭﺟﻮﺩم ﺩﺍﺩ
ﺑﺰﻧﻢ ..
ﺧﺴﺘه ﺍم . . .
ﺧﺴﺘه ﺍﻡ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻡ ﻟﺤﻈــه ﻫﺂ
ﺧﺴﺘه ﺍﻡ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻡ ﺣﺮف ﻫﺂ
ﺧﺴﺘه ﺍﻡ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﯾﺪِﻫﺂ
ﺧﺴﺘه ﺍﻡ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﻨﯿﺪﻫﺂ
ﺧﺴﺘه ﺍﻡ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻡ ﺁﺩﻡ ﻫﺂﯾﯽ ﮐﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﺑـــﺂﻭﺭم ﺑﻮﺩﻧﺪ

صفحات: 1 2 3