دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعی


̶̶s̶̶a̶̶j̶̶j̶̶a̶̶d̶̶

این مشخصات محافظت شده است
n-m
̶̶s̶̶a̶̶j̶̶j̶̶a̶̶d̶̶


http://dl.nicmusic.net/nicmusic/012/047/Alireza-Talischi-Deli.mp3

n-m
̶̶s̶̶a̶̶j̶̶j̶̶a̶̶d̶̶

بزن باران...http://dl.rozmusic.com/Music/1396/11/22/Ehaam%20-%20Bezan%20Baran.mp3n-m
̶̶s̶̶a̶̶j̶̶j̶̶a̶̶d̶̶

قهرمانی مون مبارکhttp://dl.teh-dl.ir/music97/ordibeheshtmusic97/Keyvan%20Ansari%20And%20Hamed%20Tehrani%20-%20Perspolis%2011.mp3


n-m
̶̶s̶̶a̶̶j̶̶j̶̶a̶̶d̶̶

سرم گرم نوازش های اون بود
که خوابم برد و کوچش رو ندیدم