دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعی


fu1983.jpg 128665128670204281419290834937.jpg 4gspul0.jpg 564052_301017379967269_1711441659_n.jpg
مینا

این مشخصات محافظت شده است
miina-joon
مینا
آدمـــــ هـا کـه " عـوض " مى شونـد ... از " سـلام " و " شـب بـخيـر " گـفتـنشان

مـى شود ايـن را فـهميـد !

از "بوسه هايشان "

از " حـرف هـا " و " نـگاه هـا " ... ... از گـودال هـاىِ عـميـقى کـه

بيـن ِ تــو و خـودشان مى کـَـنـند

و تـويـش را پُــر از دليـل مـى کُنـند ....!

دیدگاه · · بروزرسانی ارسال گزارش · 1395/06/16 - 10:36
      بگذآر سُ _ ک _ و _ تـ قآنون زندگی مَن بآشد…

    24 نفر اين را مي پسندند
عمووو زکریا
armankhafan
هــــوداد
احد
سلامتی
غزل بانو
شكيبا
...
poriya
°•°√sahar√°•°
miina-joon
مینا
Image result for ‫عکس متنی فاز سنگین‬‎

دیدگاه · · بروزرسانی ارسال گزارش · 1396/06/17 - 13:18
      بگذآر سُ _ ک _ و _ تـ قآنون زندگی مَن بآشد…

    9 نفر اين را مي پسندند
فرنگیس
احد
حمید
آرین
یاشار
ṠἀЯἰṄἀ
M̅̅ ̅̅A̅̅ ̅̅H̅̅ ̅̅D̅̅ ̅̅I̅̅ ̅̅Y̅̅ ̅̅A̅̅ ̅̅R̅̅
̶̶s̶̶a̶̶j̶̶j̶̶a̶̶d̶̶
รคђєl
miina-joon
مینا
Image result for ‫عکس متنی فاز سنگین‬‎{-33-}{-33-}{-33-}

10 دیدگاه · · بروزرسانی ارسال گزارش · 1396/06/17 - 13:06
      بگذآر سُ _ ک _ و _ تـ قآنون زندگی مَن بآشد…

    9 نفر اين را مي پسندند
احد
حمید
یاشار
M̅̅ ̅̅A̅̅ ̅̅H̅̅ ̅̅D̅̅ ̅̅I̅̅ ̅̅Y̅̅ ̅̅A̅̅ ̅̅R̅̅
آشنا
รคђєl
╭○❀   FARAN  ❀○╮
ṠἀЯἰṄἀ
̶̶s̶̶a̶̶j̶̶j̶̶a̶̶d̶̶
miina-joon
مینا
Image result for ‫عکس متنی فاز سنگین‬‎

10 دیدگاه · · بروزرسانی ارسال گزارش · 1396/06/17 - 13:03
      بگذآر سُ _ ک _ و _ تـ قآنون زندگی مَن بآشد…

    8 نفر اين را مي پسندند
یاشار
M̅̅ ̅̅A̅̅ ̅̅H̅̅ ̅̅D̅̅ ̅̅I̅̅ ̅̅Y̅̅ ̅̅A̅̅ ̅̅R̅̅
آشنا
รคђєl
╭○❀   FARAN  ❀○╮
ṠἀЯἰṄἀ
̶̶s̶̶a̶̶j̶̶j̶̶a̶̶d̶̶
آرین
miina-joon
مینا
Image result for ‫دلم تنگه برا خواهرم‬‎

5 دیدگاه · · بروزرسانی ارسال گزارش · 1396/04/5 - 19:33
      بگذآر سُ _ ک _ و _ تـ قآنون زندگی مَن بآشد…

    13 نفر اين را مي پسندند
حمید
احد
یاشار
آرین
عمووو زکریا
امیر
Ṩᗩժ ᙖOყ
รคђєl
armankhafan
ṠἀЯἰṄἀ
miina-joon
مینا

@รคђєl

Image result for ‫دلم تنگه برا خواهرم‬‎

5 دیدگاه · · بروزرسانی ارسال گزارش · 1396/04/5 - 19:32
      بگذآر سُ _ ک _ و _ تـ قآنون زندگی مَن بآشد…

    13 نفر اين را مي پسندند
حمید
احد
یاشار
آرین
عمووو زکریا
امیر
Ṩᗩժ ᙖOყ
รคђєl
armankhafan
ṠἀЯἰṄἀ
miina-joon
مینا
Image result for ‫متن دلم برات تنگ شده خواهری‬‎

2 دیدگاه · · بروزرسانی ارسال گزارش · 1396/04/5 - 19:25
      بگذآر سُ _ ک _ و _ تـ قآنون زندگی مَن بآشد…

    14 نفر اين را مي پسندند
حمید
احد
یاشار
آرین
عمووو زکریا
امیر
Ṩᗩժ ᙖOყ
รคђєl
armankhafan
ṠἀЯἰṄἀ
miina-joon
مینا
Bildergebnis für ‫متن زیبا‬‎

5 دیدگاه · · بروزرسانی ارسال گزارش · 1396/04/5 - 12:30
      بگذآر سُ _ ک _ و _ تـ قآنون زندگی مَن بآشد…

    15 نفر اين را مي پسندند
حمید
احد
یاشار
آرین
ṠἀЯἰṄἀ
عمووو زکریا
امیر
Ṩᗩժ ᙖOყ
armankhafan
̶̶s̶̶a̶̶j̶̶j̶̶a̶̶d̶̶
miina-joon
مینا
Bildergebnis für ‫متن زیبا‬‎

3 دیدگاه · · بروزرسانی ارسال گزارش · 1396/04/5 - 12:29
      بگذآر سُ _ ک _ و _ تـ قآنون زندگی مَن بآشد…

    13 نفر اين را مي پسندند
حمید
احد
یاشار
آرین
ṠἀЯἰṄἀ
عمووو زکریا
امیر
Ṩᗩժ ᙖOყ
armankhafan
̶̶s̶̶a̶̶j̶̶j̶̶a̶̶d̶̶
miina-joon
مینا
Bildergebnis für ‫متن زیبا‬‎

دیدگاه · · بروزرسانی ارسال گزارش · 1396/04/5 - 12:28
      بگذآر سُ _ ک _ و _ تـ قآنون زندگی مَن بآشد…

    11 نفر اين را مي پسندند
حمید
احد
یاشار
آرین
ṠἀЯἰṄἀ
امیر
Ṩᗩժ ᙖOყ
armankhafan
̶̶s̶̶a̶̶j̶̶j̶̶a̶̶d̶̶
nasima
miina-joon
مینا
(gol)

1 دیدگاه · · بروزرسانی ارسال گزارش · 1395/10/15 - 04:22
      بگذآر سُ _ ک _ و _ تـ قآنون زندگی مَن بآشد…

    29 نفر اين را مي پسندند
آرین
ṠἀЯἰṄἀ
عمووو زکریا
armankhafan
حمید
هــــوداد
سلامتی
кΐάяάટђ ᶫᵒᵛᵉᵧₒᵤ
امیر
محبوب
صفحات: 1 2 3 4 5