دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعی


IMG_20170930_135738.jpg IMG_20170930_135647.jpg IMG_20170930_135012.jpg
farzin

این مشخصات محافظت شده است
farzin-r
farzin


http://dl.behtarmusic.com/Mohammad%20Alizadeh/Mohammad%20Alizadeh%20-%20Tak%20Ahangha%20%5B320,128%5D/Mohammad%20Alizadeh%20-%20Khodahafez%20%5B320%5D.mp3

farzin-r
farzin

 به عقربه هاى ساعت ....
                         سپرده ام ...
     در لحظه ى آمدنت ....
               ثابت بمانند ...
                  ميخواهم آمدنت ...
    تا قيامت نرود ...!
                  ميخواهم بودنت ...
      تا هميشه باشد ..


farzin-r
farzin

نگاهم کن ....
             تــــــا ...
    در آسمانِ چشمانت ....
        سفر کنـــم ....


farzin-r
farzin

 شعـــر هایــم ...
        چــه رنگـی گرفـــت ....
 بعد از شنیــدنِ دوســتت دارم ...
       اگـر ، کـنارم بمانــــی ....
           شعــر کـه هیـــچ ....
      غَـــزَل ها بــه پاى ت ....
   فَـــدا ، خواهــم كـــرد .....


farzin-r
farzin

ســـال ها هَـــم اگــــر ....
       از تُـــو دور باشــــم ....
             آغـــوش م ...
     بـــوىِ "نفـــس"هـات ....
بـــوىِ لحظـــاتِ يكى شـــدن ....
          فقــــط بـــوىِ ...
عطـــرِ تُـــــو ، رو ميـــــده ...


farzin-r
farzin

   مـــــــــــن ....
      چون پروانه ای بی قرار ...!
      حوالیِ دوست داشتنت ...؟
          "نفس" می کشم ...!
         عشق بازی ، می‌ کنم ....
      اینجا ، حوالیِ داشتنِ تو ....
               چقدر هوا ...؟
   برای عاشقی خوب است ....


farzin-r
farzin

چشمانت را ...؟

    به محکمه خواهم کشاند ...!

             که اینگونه ...؟

      برید "نفس"هایم را .....
farzin-r
farzin

 کاش میشد ....
              صدایت را هم ...؟

                چون کتابی ....
           در نگارخانه ی دل ...!

                نگاه داشت ....
       تا به زمان دلتنگی آن را ...؟

          از قفسه‌ی سینه ام ....
             درمی آوردم و ...؟

             بوسه میزدم و ....
   حرف به حرف میخواندم ....
farzin-r
farzin

نیستی اما ...؟

      هر کجا می روم ....

                         عطرِ تنت ...؟

     مشامم را می نوازد ...!

                تکه ای از آغوشت ....

    دیشب در من جا مانده ...
farzin-r
farzin


سَـرما يعـــنى
                      نبــودِ تُـــو
     سَـرما يعـــنى
          بى تُـــو ، "نفس" زدن .
باش ، حـــتىٰ دور .
              كه جانِ ناقابلِ مَـــن
   بسته به "نفس"هاي تُوسـت ...صفحات: 1 2 3 4 5