دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعی


فتاح بحرانی

مشخصات

موارد دیگر
نام کاربری : arefedelgir1
نام کامل : فتاح بحرانی
جنسیت : مرد
پست : 473 پست
هوادار : 26 نفر

دنبال شدگان

آخرین بازدید کنندگان

بیشترین برچسب های استفاده شده

دعوت شدگان توسط این کاربر

تا کنون 1 کاربر توسط "فتاح بحرانی" به جامعه مجازی دوستفا دعوت شده اند.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه و یا پیشنهاد عضویت با لینک دعوتنامه شخصی مراجعه نمائید.

بارکد اختصاصي

arefedelgir1
فتاح بحرانی

* پیش دربار خدا زانو زنم **

داراب 16 خرداد 97

هیچ کس با کس نکرد این کارها

گــفته ها مــی مانه بر دیـــوارها

پیــــش دربـار خـــدا زانــــو زنم

من نــرفتم پیــــش این دربارها

تــــاب دارد تـــابه بی تـــــابی ام

ســــوختم از تاب چـــــوب دارها

از فتاح بحرانی

[!]

کوتاه شود
14280047-b.jpg

arefedelgir1
فتاح بحرانی

**یادمان رفته یاد انسانی**

داراب 11 خرداد 97

وای از ایـــــن روزگار بـُــحرانی

می چکد از زمان شرار شیطانی

می رود کی ســـــتم از یاد زمان

یادمــــان رفـــته یاد انســــانی

از فتاح بحرانی

[!]

1523001746862141_large.jpg

arefedelgir1
فتاح بحرانی

**تو آنی که باید روانه شوی**

28 اردیبهشت 97 داراب

تو آنــــی که بایـــد روانــــه شوی

روانه ســــوی جـــــاودانه شــوی

فرشـــــته بــــخواند برایت غـزل

به گـــــوش فرشـــته ترانه شوی

ســــر عقل گیری به دســت خیال

خـــــیالی بلــــند آشـــــیانه شوی

بــــرایت بسی تنگ باشد قـــفس

بــــرای نمـــاندن بــــهانه شـــوی

شبی با تو بودن برایم خوش است

که در آســــمان بـی کـــرانه شوی

زبانت بلد نیـــست گـــوش زمین

تو با کشکهشان هـــم زبانه شوی

به دانه دهی درس رویش ز خاک

اگــــر روزگـــاری تو دانــــه شوی

شـــماری ســـر رشته گیســــوان

اگــــر روی زلـفی تو شــــانه شوی

بر آرند ســــر رشـــته های غــزل

اگــــر بین مرغــــان تــو لانه شوی

از فتاح بحرانی

[!]
9

31357884_181503942662177_443103204376572497_n.jpg

arefedelgir1
فتاح بحرانی

**تو آنی که باید روانه شوی**

28 اردیبهشت 97 داراب

تو آنــــی که بایـــد روانــــه شوی

روانه ســــوی جـــــاودانه شــوی

فرشـــــته بــــخواند برایت غـزل

به گـــــوش فرشـــته ترانه شوی

ســــر عقل گیری به دســت خیال

خـــــیالی بلــــند آشـــــیانه شوی

بــــرایت بسی تنگ باشد قـــفس

بــــرای نمـــاندن بــــهانه شـــوی

شبی با تو بودن برایم خوش است

که در آســــمان بـی کـــرانه شوی

زبانت بلد نیـــست گـــوش زمین

تو با کشکهشان هـــم زبانه شوی

به دانه دهی درس رویش ز خاک

اگــــر روزگـــاری تو دانــــه شوی

شـــماری ســـر رشته گیســــوان

اگــــر روی زلـفی تو شــــانه شوی

بر آرند ســــر رشـــته های غــزل

اگــــر بین مرغــــان تــو لانه شوی

از فتاح بحرانی

[!]

31357884_181503942662177_443103204376572497_n.jpg

arefedelgir1
فتاح بحرانی
** نام می ماند و جز نام نخواهد بودن **

27 اردیبهشت 97 داراب

یادت از یاد من بیدل و افسرده گذشت

نام می ماند و با خـود ز تن مرده گذشت

نام می مانــــد و جز نام نــــخواهد بودن

آنچه بر روز من شـاعر پژمرده گــــذشت

از فتاح بحرانی

[!]
ک
index.jpg

arefedelgir1
فتاح بحرانی
** نام می ماند و جز نام نخواهد بودن **

27 اردیبهشت 97 داراب

یادت از یاد من بیدل و افسرده گذشت

نام می ماند و با خـود ز تن مرده گذشت

نام می مانــــد و جز نام نــــخواهد بودن

آنچه بر روز من شـاعر پژمرده گــــذشت

از فتاح بحرانی

[!]
ک
1526502064780171_orig.png

arefedelgir1
فتاح بحرانی

*معلوم بود که از شب خرداد خسته بود**

داراب 21 اردیبهشت 97

او رفـــــت و رفتنش از حـــد گذشـته بود

پشــــت قرار بی قراری من را شکسته بود

آواز آمــــــــد از آن کـــــــوهـــــــسار دور

آنـــجا کــــه باد دســـت برف بــــسته بود

مــــن دلـــشکسته نـــــشسته کـــــنار او

او هم غمین کنار بودن من دلشکسته بود

روزی خــجسته بود و فـرحناک و دل فریب

باد غروب روی غربت ما دل خــــجسته بود

آرام می پـــــرید شــــاپرک لحظه بــــین ما

دســتم به پای رنگ نــــگاهت نشسته بود

آمـــد کـــــنار ساقه خرداد من نشـــــست

معـــــلوم بود که از شـب خرداد خسته بود

ازفتاح بحرانی

http://fbahrani.blogsky.co

31357884_181503942662177_443103204376572497_n.jpg

arefedelgir1
فتاح بحرانی
**یادش بخیر رفت و نگاه دگر نکرد**

داراب 12 اردیبهشت 97

یادش بخیر رفـت و نــگاه دگر نــکرد

من در به در، نگاهِ من در به در نـکرد

ما همسفر به دشت پریشـــان زندگی

ایـن بار رفــــت و مرا هــــمسفر نکرد

از فتاح بحرانی

http//fbahrani.blogsky.com
8d42eb1642984c8860d8ad0593f73db6.jpg

arefedelgir1
فتاح بحرانی
**یادش بخیر رفت و نگاه دگر نکرد**

داراب 12 اردیبهشت 97

یادش بخیر رفـت و نــگاه دگر نــکرد

من در به در، نگاهِ من در به در نـکرد

ما همسفر به دشت پریشـــان زندگی

ایـن بار رفــــت و مرا هــــمسفر نکرد

از فتاح بحرانی

http//fbahrani.blogsky.com
3db2d38e877a00c5b8386b265f6e9451.jpg

arefedelgir1
فتاح بحرانی
شعرم برای آمدنت طعم قند داشت

داراب 31 فروردین 97

حالا که آمدی نفسم قصد بند داشت

شــعرم برای آمدنت طعم قند داشت

دســـتم تو بستی و رفــــتی ز خانه ام

دستم برای بستن تو سـربلند داشت

از فتاح بحرانی

[!]
کوتاه شو
03f179eb5739760ca872f25fa86da28f.jpg

صفحات: 1 2 3