دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعی


همه را صدا زدم جز خدا
هیچ کس جواب نداد جز خدا

نظرسنجي

آیا ما مسلمان واقعی هستیم ؟ بله (22.22% - 4 )

خیر (77.78% - 14 )


رتبه گروه

رتبه بر اساس تعداد ارسال : 6

رتبه بر اساس تعداد کاربر : 1

رتبه بر اساس تعداد هوادار : 4

کاربران گروه

نمایش همه
KHODAMI talebani 26810 hamedf kimiya-karen lovelygirl keynaz cali Sahar00

مدیران گروه

shadfa2 lhihk lhihk

معاونان گروه

lhihk

آخرین بازدیدکنندگان گروه

onyx farzandezamiin shadfa2 shahzadeh rezakaroon ashena Zahra1374 hasti_online mahsamehr Crazybothar

بیشترین برچسب های استفاده شده

خدا همین حوالیه

گروه عمومی · 3236 کاربر · 25431 پست

ارسال به خدا همین حوالیه

shadfa2
شادفا
عشق آمدست از آسمان
 تا خود بسوزد بی گمان  عشق است بلای ناگهان
 من ازکجا ،عشق ازکجا


2 دیدگاه · · بروزرسانی ارسال گزارش · 1397/02/3 - 01:45 در خدا همین حوالیه
      پس از سلامتی بهترین نعمت خنده است.امام علی (ع)

    4 نفر اين را مي پسندند
شادفا
ṠἀЯἰṄἀ
یاشار
masoud122
shadfa2
شادفا
تا به دیـوار و درش
 تازه کنم عهد قدیم 

گاهی از کوچه ی
 معشوقه ی خود می گذرم


دیدگاه · · بروزرسانی ارسال گزارش · 1397/02/3 - 01:44 در خدا همین حوالیه
      پس از سلامتی بهترین نعمت خنده است.امام علی (ع)

    2 نفر اين را مي پسندند
ṠἀЯἰṄἀ
یاشار
shadfa2
شادفا
امروز زندگی را آغاز کن!
امروز مخاطره کن!
امروز کاری کن!
نگذار که به آرامی بمیری!
شادی را فراموش نکن!


دیدگاه · · بروزرسانی ارسال گزارش · 1397/02/3 - 01:44 در خدا همین حوالیه
      پس از سلامتی بهترین نعمت خنده است.امام علی (ع)

    2 نفر اين را مي پسندند
ṠἀЯἰṄἀ
یاشار
shadfa2
شادفا
ز صـبح روے او دارم صـبوحی نمـــــاز شـــــام را هرگز نپایـــــــمچـو گل درباغ
 حسنـش خوش بخنــدم
چــو صـبح ازآفتـابـش خوش برآیـــــممولانــــــــــــــــــا#


دیدگاه · · بروزرسانی ارسال گزارش · 1397/02/3 - 01:43 در خدا همین حوالیه
      پس از سلامتی بهترین نعمت خنده است.امام علی (ع)

    2 نفر اين را مي پسندند
ṠἀЯἰṄἀ
یاشار
shadfa2
شادفا
 بــی تُـــــــو ....

 يـک لحــظه رَمَـــق ....

در دل و در جـانـــم ....

     نيســــــــــت ....

 بيـقـــرارم نکنــــی ....

طاقـــتِ هجـــرانـم ....

   نيســــــــت .....!!!
*

دیدگاه · · بروزرسانی ارسال گزارش · 1397/02/3 - 01:41 در خدا همین حوالیه
      پس از سلامتی بهترین نعمت خنده است.امام علی (ع)

    2 نفر اين را مي پسندند
ṠἀЯἰṄἀ
یاشار
shadfa2
شادفا
به غیر عشق آواز دهل بود
هر آوازی که در عالم شنیدم

از آن بانگ دهل از عالم کل
بدین دنیای فانی اوفتیدمدیدگاه · · بروزرسانی ارسال گزارش · 1397/02/3 - 01:39 در خدا همین حوالیه
      پس از سلامتی بهترین نعمت خنده است.امام علی (ع)

    2 نفر اين را مي پسندند
ṠἀЯἰṄἀ
یاشار
shadfa2
شادفا
به غیر عشق آواز دهل بود
هر آوازی که در عالم شنیدم

از آن بانگ دهل از عالم کل
بدین دنیای فانی اوفتیدمدیدگاه · · بروزرسانی ارسال گزارش · 1397/02/3 - 01:38 در خدا همین حوالیه
      پس از سلامتی بهترین نعمت خنده است.امام علی (ع)

    2 نفر اين را مي پسندند
ṠἀЯἰṄἀ
یاشار
shadfa2
شادفا
زندگی با نگاه آغاز می شود
زندگی با دل ادامه می یابد

زندگی با محبت محکم می شود
زندگی با صداقت راست می شود

زندگی با تبسم آرام می شود
زندگی با عشق زیبا میشود

دیدگاه · · بروزرسانی ارسال گزارش · 1397/02/3 - 01:37 در خدا همین حوالیه
      پس از سلامتی بهترین نعمت خنده است.امام علی (ع)

    2 نفر اين را مي پسندند
ṠἀЯἰṄἀ
یاشار
shadfa2
شادفا
به من یک تار مو دادی امانت
  که بی تو سوز دل با او بگویم

مرا تا یک نفس در سینه باقیست
    امانت‌دار این یک تار مویم

دیدگاه · · بروزرسانی ارسال گزارش · 1397/02/3 - 01:36 در خدا همین حوالیه
      پس از سلامتی بهترین نعمت خنده است.امام علی (ع)

    1 نفر اين را مي پسندند
ṠἀЯἰṄἀ
shadfa2
شادفا
چراغهای رابطه تاریکند
کسی مرا به آفتاب
معرفی نخواهد کرد
کسی مرا به میهمانی گنجشک ها نخواهد برد
پرواز را به خاطر بسپار
پرنده مردنی ست...

دیدگاه · · بروزرسانی ارسال گزارش · 1397/02/3 - 01:35 در خدا همین حوالیه
      پس از سلامتی بهترین نعمت خنده است.امام علی (ع)

    1 نفر اين را مي پسندند
ṠἀЯἰṄἀ
صفحات: 1 2 3 4 5