دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعی


Mina

مشخصات

موارد دیگر
نام کاربری : Mina_Shin
نام کامل : Mina
جنسیت : زن -مجرد
امتیاز : 143
پست : 11 پست
هوادار : 3 نفر
تاریخ تولد : 1396/04/05
زندگی با : با والدين

مدال ها و افتخارات

بايد بيشتر تلاش کني

دنبال شدگان

آخرین بازدید کنندگان

بیشترین برچسب های استفاده شده

دعوت شدگان توسط این کاربر

تا کنون 0 کاربر توسط "Mina" به جامعه مجازی دوستفا دعوت شده اند.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه و یا پیشنهاد عضویت با لینک دعوتنامه شخصی مراجعه نمائید.

بارکد اختصاصي

Mina_Shin
Mina
photo_2016-08-08_23-14-02.jpg

Mina_Shin
Mina

Mina_Shin
Mina

Mina_Shin
Mina

Mina_Shin
Mina

Mina_Shin
Mina
این است ؛
با " " و با" "
با " " در میزنم...!


Mina_Shin
Mina

Mina_Shin
Mina
ها وها راشدم. رنگهایرا ...
حتیرا. و دیگر درهیچاینمیشوم
امامیانمیشوم


Mina_Shin
Mina
گاهیمی آموزد
همیشه درنیســت
شدندررفتــن بمــانی
یعنییـــا
داشته باشند وشوند


Mina_Shin
Mina
زَخمِ خونینَم اگر بِه نَشَوَد 
بِه باشَد
خُنَک آن زَخم
که هَر لَحظِه
مَرا مَرهَم از اوست... 


صفحات: 1 2